Uğurun ən yaxşı yolu

Məhsullar

Tikinti materialları

Tikinti materiallarına obyektin tikilməsində istifadə olunan ləvazimatlar daxildir. Burada daha çox təbii materiallardan olan gil, qum, xırda qaya parçalarından istifadə olunur. Konstruksiyalarda da istifadə olunan bu məhsullar tikintiyə dayanıqlılıq və güc əlavə etmək üçün lazımlıdırlar.

Daha çox

Elektrik avadanlıqları

Elektrik enerjisinin istehsalı, paylanması və istifadəsi daxil olan bütün avadanlıqlar buraya aiddir. Tikinti və qeyri-tikinti sahələrində istifadə olunan bütün elektrik avadanlıqları bizim tərəfimizdən müştərilərə təqdim olunur.

Daha çox

Sənaye avadanlıqları

4-cü sənaye inqilabından sonra daha da genişlənən sənaye avadanlıqları kiçik və böyük tipli tikinti məntələqində, neft-qaz sahəsində daha da lazımlı ləvazimatlara çevrilib. Şirkətimiz bazarda olan keyfiyyətli, həmçinin münasib qiymətli avadanlıqlarla müştərimizi təmin edir.

Daha çox

Beton və Asfalt

Beton səmərəli şəkildə seçilmiş, əsaslı qarışdırılmış və sıxlaşdırılmış tərkibli hər hansı bir mineral yapışdırıcı, doldurucu, su və bəzən xüsusi əlavələrdən ibarət qarışığın bərkiməsi nəticəsində yaranır. Asfalt - xam neftin işlənməsi nəticəsində tərkibində ağır metalların və kükürd olan yan məhsul. Əsasən yol örtüyü olaraq bəzən də evlərin damlarını möhkəmləndirmək üçün istifadə olunur.

Daha çox

Qara və Əlvan Metal

Qara metaldan daha çox elektrik avadanlıqlarının hazırlanmasında, avtomobillərdə, sənaye sahələrində, dəmir yollarında, motorlarda istifadə olunur. Buna səbəb tərkibindəki yüksək miqdardakı karbondur ki, həmin karbon metalı paslanmağa qoymur. Qara metalın əsas özəlliyi isə maqnit tərkibə malik olmasıdır.

Daha çox

Kimyəvi maddələr

Kimyəvi maddələrin istehsalı kənd təsərrüfatı sahəsindən tutmuş sənaye istehsalına qədər bütün sahələri əhatə edir. Demək olar ki, günümüzün ən çox istifadə olunan dezinfeksiya maddələri, neftdən alınan yağlar, benzin və s. bu kimi maddələr şirkətimiz tərəfindən müştərilərə təqdim olunur.

Daha çox

Son bloq yazılarımız:

Nə üçün “Prof Solutions”?

İl boyu genişlənən neft-qaz sənayesi, artan tikinti ehtiyacları tranzit və logistikaya da marağı artırır. Bu maraq nəticəsində isə tranzit və logistika sahəsində xeyli şirkətlər yaranır.

Daha çox

Tranzit və logistikanın fərqləri nələrdir?

Tranzit və logistika daşınma xidmətlərinin ən vacib sahələri hesab olunur. Xarici və daxili daşınma, məhsulların istehsalçıdan istifadəçiyə çatdırılması bu iki sahədən asılıdır.

Daha çox
logo

Haqqımızda

Əlaqə

ProfSolutions

Xətai prospekti 34, Luxen plaza

© 2023 Profsolutions |

Sitemap